حکـــایت تلـــخیـــست ...

مانــــــده ام بــــــرای تــــــــــــو

رفتـــــــــه ای بــــــرای دیـــگـــــــــری….

و در ســوال دلـتـنگــیهای دیــگران...

میگویم....!

حـالم خوب است !

و همچنان...
به رویا پردازی با تو مشغولم !
آن چنان که 
باورم شده است 
عمری را با تو 
زندگی کرده ام !


/ 0 نظر / 8 بازدید