❖ حوصله ام برفی ست! ❖ 


❖ با یک عالمه قندیل دلتنگی ❖


❖ از گوشه های دلم آویزان! ❖ 


❖ آهای! ❖ 


❖ کافی ست ” کمی “ ❖ 


❖ هــا کنی که ❖ 


 ❖ ” آب “ شوم! ❖  

/ 0 نظر / 6 بازدید