عزیزم


ببخش اگر آن روز


روی ماهت را نبوسیدم


و به زبان نیاوردم


چقدر دوستت دارم. . !


ببخش اگر تو را در آغوش نگرفتم


و به زبان نیاوردم


چه اندازه میخواهمت


عزیز بی همتای من


ببخش اگر


غمِ نگاهت بغضم را ترکاند


اشک هایم را سرازیر کرد


و من نتوانستم بگویم :


دوستت دارم. . .


 
/ 0 نظر / 14 بازدید