اینجا شهر عاشقانه های ممنوعه است

عشق را همه در گوشه ای از زندگی چال کرده اند

نقش عاشق ها را خوب بازی می کنند

وجدانها خواب

اعتبارها باطل

چراغهای رابطه ها خاموش

احساسات زیر پاها له

از تمام خانه های این شهر

خوشبختی از سر و کول آدمها بالا می رود
Photo: ‎نگران من نباش  من تنها متولد شدم  پشت درهای بسته بی‌ رحم روزگار  با درد میثاق بسته ام  نگاه کن  یک غروب  یک پنجره  یک آسمان  به احترام من سکوت کرده اند  و من به احترام تو ....‎

 
/ 0 نظر / 11 بازدید