از وقتی رفتی
 
همنشینم اشک شد
 
خنده هایم تلخ شد
 
از وقتی رفتی'
 
رنگ روزهایم سیاه
 
رنگ موهایم سپید
 
شد
 
از وقتی رفتی' همه آرزوهایم رفت.
 
تو دیگر نمی ایی
 
و
 
من
 
بی تو
 
ورق می زنم'
 
شب را
 
روز را
 
هنوز را....
/ 0 نظر / 12 بازدید