آخرین قراری که با هم گذاشتیم این بود: دیگر سر راه هم "سبز" نشویم دیروز

آخرین قراری که با هم گذاشتیم


این بود:


دیگر سر راه هم


"سبز" نشویم


دیروز زیر باران


اتفاقی به هم برخوردیم


سبزتر از همیشه دیدمت


اما من همچنان


پای قولم هستم


چرا که بعد از رفتنت


خشکیدم

 
/ 1 نظر / 8 بازدید