زنها میتوانند ،در اوج دلتنگى ، لبخند بزنند

آواز بخوانند

گلهاى باغچه را قلمه کنند

بهترین غذاى دلخواهت را تدارک ببینند

و کودکانه با بچه ها بازى کنند

زنها میتوانند

با قلبى شکسته،

باز هم دوست بدارند

دل بسوزانند

ببخشند

و بخندند

تو از طرز بافتن موهایش

یا رنگِ لبهایش،

لباس یا حتى حرفهایش

هرگز نمیتوانى حدس بزنى

زنى که روبه روى تو ایستاده

دلتنگ یا دلشکسته است

باید

بالشِ خوابِ او باشى تا بفهمى که

چقدر دلتنگ و تنهاست...

Photo: ‎زنها میتوانند ،در اوج دلتنگى ، لبخند بزنند آواز بخوانند گلهاى باغچه را قلمه کنند بهترین غذاى دلخواهت را تدارک ببینند و کودکانه با بچه ها بازى کنند زنها میتوانند با قلبى شکسته، باز هم دوست بدارند دل بسوزانند ببخشند و بخندند تو از طرز بافتن موهایش یا رنگِ لبهایش، لباس یا حتى حرفهایش هرگز نمیتوانى حدس بزنى زنى که روبه روى تو ایستاده دلتنگ یا دلشکسته است باید بالشِ خوابِ او باشى تا بفهمى که چقدر دلتنگ و تنهاست...‎
/ 0 نظر / 8 بازدید