چون شقایق ماندنی تو

 

قصه دارم غصه دارم

گفتنی ها باتو دارم

ای نگاهت شام تارم

تک درختی بی بهارم

ای تو آرام و قرارم

بی تو روحی خسته دارم

چون تویی درخانه دل

سوز و آواز هزارم

ای بهار مستی من

ای فروغ هستی من

ای تویی تنها بهانه

آیت سرمستی من

ای غم تو سودن من

منتهای بودن من

ای دلیل هر ترانه

یاد تو افزودن من

ای که فریاد منی تو

اشتیاق رستنی تو

در کویر سینه من

چون شقایق ماندنی تو


/ 0 نظر / 26 بازدید