از شیشه ی خالی ادکلن مورد علاقه ات،

دیدن شاخه گلی خشک

میان صفحات کتاب قطوری که مدت ها بازش نکرده ای،

خواندن دوباره ی کارت پستالهای نَم کشیده

و ملاقات اتفاقی با چهره ای که سالها پیش همسایه ات بوده ...

ما در گذشته هایمان زندگی میکنیم

و همیشه جسممان

به ناچار

به روزهای بعدی منتقل میشود....

‎گاهی دلتنگی شبیه دیدن عکسی قدیمی میان آلبوم خانوادگیست، شبیه پیداکردن نوشته ای غبارگرفته از زیر فرش های کفِ اتاق، چیزی مانند بوی کمرنگِ عطر از شیشه ی خالی ادکلن مورد علاقه ات، دیدن شاخه گلی خشک میان صفحات کتاب قطوری که مدت ها بازش نکرده ای، خواندن دوباره ی کارت پستالهای نَم کشیده و ملاقات اتفاقی با چهره ای که سالها پیش همسایه ات بوده ... ما در گذشته هایمان زندگی میکنیم و همیشه جسممان به ناچار به روزهای بعدی منتقل میشود.... Gohar Yadollahi‎
/ 0 نظر / 8 بازدید