برای تو می‌‌نویسم

که تو فقط بخوانی

مرا ببخش

اگر از گونه‌هایم عشق می‌ریزد

و سطرها یم بارانی می‌‌شود

از تو چه پنهان

به اندازه تمام پریشانی موهایت شکسته ام

اما باور کن

خاطراتت چه خوب میزبانی بود

برای بهانه‌های نفس کشیدنم

خیالت راحت

به هیچ کس نگفته‌ام حکایتمان را

حال فقط با گریه‌هایم می‌‌خندم

تو مرا ندیده ای ؟
Photo: ‎برای تو می‌‌نویسم که تو فقط بخوانی مرا ببخش اگر از گونه‌هایم عشق می‌ریزد و سطرها یم بارانی می‌‌شود از تو چه پنهان به اندازه تمام پریشانی موهایت شکسته ام اما باور کن خاطراتت چه خوب میزبانی بود برای بهانه‌های نفس کشیدنم خیالت راحت به هیچ کس نگفته‌ام حکایتمان را حال فقط با گریه‌هایم می‌‌خندم تو مرا ندیده ای ؟‎
/ 0 نظر / 7 بازدید