وقتی‌ زبان این آدمها را نمی فهمی‌

وقتی‌ می‌‌دانی حتی نزدیک شدن به این آدمها

عاقبت خوشی‌ ندارد

وقتی‌ همه چیز برای تنهاییت مهیاست

باید رفت پی‌ تکه آینه ای
Photo: ‎اینجا شهر عاشقانه های ممنوعه است  عشق را همه در گوشه ای از زندگی چال کرده اند  نقش عاشق ها را خوب بازی می کنند  وجدانها خواب  اعتبارها باطل  چراغهای رابطه ها خاموش  احساسات زیر پاها له  از تمام خانه های این شهر  خوشبختی از سر و کول آدمها بالا می رود‎

که نه می‌گریزد و نه بازیت می‌‌دهد
 
/ 0 نظر / 12 بازدید