تو ناگهان غریبه شدى!

و من یاد گرفتم 

غریبه ها

هر زمان که اراده کنند میتوانند 

دلشان را پس بگیرند..!


باز غافلگیر شدم..!

باز از بهترینهایم، 

دردناکترین تجربه ها را کسب کردم...!


دوست داشتن،

عشق ورزیدن، 

و صداقت ،

را بر سر درِ حافظه ام آویخته ام،

و هر روز خاکشان را میتکانم..!


همیشه ، حتى ،شکسته هاى اجناس ناب،

عتیقه با ارزش میشوند

حتى اگر دیگر قابل استفاده نباشند...

Photo: ‎تو ناگهان غریبه شدى! و من یاد گرفتم  غریبه ها ، هر زمان که اراده کنند میتوانند  دلشان را پس بگیرند..!  باز غافلگیر شدم..! باز از بهترینهایم،  دردناکترین تجربه ها را کسب کردم...!  دوست داشتن، عشق ورزیدن،  و صداقت ، را بر سر درِ حافظه ام آویخته ام، و هر روز خاکشان را میتکانم..!  همیشه ، حتى ،شکسته هاى اجناس ناب، عتیقه با ارزش میشوند حتى اگر دیگر قابل استفاده نباشند...‎
 
/ 0 نظر / 12 بازدید