وقتی از درد عشق می روید

 
 
 
وقتی بغض از غم می خواند
 
 
 
وقتی چشم بی بهانه می بارد

 
 
 
چه اهمیتی دارد؟!!!
 
 
 
اگر گل به شاخه نباشد!
 
 
 
اگر قناری نخواند!
 
 
 
اگر آسمان نبارد!
 
 
 
اگر نفس همیشه کم آرد!....
/ 0 نظر / 11 بازدید