مدد کن ساز من امشب


که من شوریده چون مجنون تنهایم!

بیا با من بیا و با نوا و شور و ماهورت

رهایم کن از این رخوت که جانم را به صد اندوه می خواهد.

مدد کن ساز من امشب!

فدای زنگ مضرابت


فدای آن فراز و آن فرود و نغمه های ناب بالایت.


دلم تنگ و دلم تنگ و دلم تنگ


به هر شوریده حالی چون خودم هردم زنم چنگ.


مرا بنواز امشب یار دیرین


فدای نغمه هایت جان شیرین.


که من شوریده چون مجنون تنهایم!

/ 0 نظر / 8 بازدید